Hampa


Idustrihampa, Cannabis Sativa L, är en ettårig snabbväxande art som odlats sedan urminnes tider runtom i världen och likaså här i vårt land. Förr odlade var och vannan familj sin egna hampa hemma på gården för eget bruk. Redan för 10.000 år sedan odlade man denna gröda för sina fibrers skull. Den har en mängd användningsområden och man kan förädla hela plantan och alla dess delar. Till och med rötterna! Vanliga produkter som framställs av plantan är hampaplast, betong, isolering, kläder, rep, salvor, mjöl, olja, papper och biogas och mycket mer därtill. 

I och med att plantan växer så fort och är relativt lättodlad så innebär det stora fördelar inte bara för människan utan även för påverkan på naturen och miljön. Hampan kommer att ersätta många utav de befintliga produkter och tillvägagångssätt som används idag. 

Hampa är pånyttfödd och här för att stanna. Den nya och gröna revolutionen.

I dagsläget finns det regler hur hampan ska odlas och skördas likaså vilka olika sorter som får användas. Detta regleras både utav Sverige och EU och det finns särskilt rutiner och regler hur hela processen går till. 

Vi på Hooly Hemp jobbar nära tillsammans med lokala myndigheter såsom Jordbruksverket och Länsstyrelsen för att vi alla ska få ut bästa resultatet och för att våra kunder ska få det som utlovats. En produkt av högsta kvalitet som är kvalitetssäkrad och som följt reglementet från början till slut i hela processen.

Detta gäller även för våra leverantörer då vi krävs transparens hela försörjningskedjan.

Framtiden, Hampan och CBD är NU.

 

CBD CBG