Investors - Partners - Influencers - Advocates


Då vi i Sverige är i början av Hampans utveckling är vi relativt underutvecklade och då med tanke på Hampans hela Supply Chain och framförallt infrastrukturen kring produktionen.

Vi har idag inte den teknik eller maskinpark som krävs för att storskaligt (eller idag även småskaligt) kunna producera Hampan i ett Industriellt syfte för att tillgodose marknaden.

Vi saknar också en hel del forskning och kunskap om Cannabis Sativa här i Sverige både industriellt men även gällande de ämnen och den effekt dessa ger och hur plantan beter sig i vår jord och dess slutprodukt.

Det behövs också starka röster i  form utav influencers och förespråkare för Hampan som kan nå ut till vår befolkning, affärsledare, myndigheter och yrkesmän. 

Allt detta resulterar tillslut i finansiering och kapital. Det kostar. Därför är vi  ständigt på jakt efter förespråkare för Hampan och Investerare eller samarbetspartners som vill, som oss , föra Hampan framåt och låta den bli en naturlig del i Sveriges vardag i alla led. Från mat, kläder till hus och konstruktion. Det finns ingen limit på vad hampan kan göra eller hur den kan produceras. Det är vi som skriver historieböckerna nu i Hampans Kapitel.

Vill ni vara med på resan så kontakta oss för nästa steg:

hoolyhemp@gmail.com

Med varma och gröna hälsningar 

Hooly Hemp

John Hedström

 

www.hoolyhemp.com