Certifiering 2020


Jordbruksverket

Då vi uppför  våra egna frön är vi både våran åkermark och gröda testade och undersökta av Jordbruksverket. Allt för att hålla en ren Hampasort och säkerställa att slutprodukten håller vad den lovar. Vi är certifierade att uppföra årets skörd (frö) av  Hampasorten Kompolti.

 

Jönköpings Kommuns Miljö - och Hälsoförvaltning

Då vi erbjuder produkter som intages via mun såsom mjöl, Saft och Hampfröolja är vi godkända enligt Jönköpings Kommuns Miljö -och Hälsoförvaltning att tillhanda just sådana produkter och sälja dessa via våra kanaler. 

 

Länsstyrelsen Jönköpings Kommun

Länsstyrelsen har varit ute på gården för inspektion av vår hampa ute på fälten. Prover har tagits och analyserats för att säkerställa nivåer av THC.