Ultimate CBD Handbook


Detta är en handbok som handlar om CBD. Den är ej skriven utav Hooly Hemp utan i Amerika  utav "Modern Remedy"och där gäller inte samma lagar eller förordningar som i Sverige utan vi vill med denna bok enbart sprida den faktabaserade kunskap och information som delges i denna eBok om Hampa.

Använd nedan Länk för att komma till eBoken:

Ultimate CBD Handbook

https://mymodernremedy.com/wp-content/uploads/2021/03/Ultimate_CBD-Handbook_Modern_Remedy.pdf?mc_cid=d26e71fee8&mc_eid=fc444bd403